Müzikal Yolculuk

Ychorus-1

Dyonisos’tan Apollon’a Müzikal Yolculuk
22 Eylül 2021 - Yapex Konferans Salonu - Saat 11:30 - 12:00

Anadolu’da doğan müzik, bu coğrafya kültürlerinin, halklarının, medeniyetlerinin ortak titreşimi. Anadolu barındırdığı tüm bu yapıları geçmişten gelen tüm sesleriyle yaşayan bir toprak parçası. Bu topraklar insanlığın ilk ezgilerinin doğduğu Sır'lı topraklar. Sümerlerden Babillilere, Hititlerden Bizans'a, Truva'ya kadar birbirinden farklı bir çok medeniyetin sesini verdiği topraklar. Bu topraklarda yaşamış tüm halkların şarkıları ortak bir tarihin, ortak bir kültürün mirası ve bu halkların ortak sesi ve titreşimi.

Yunan mitolojisine göre Tanrı Zeus’un kızları sayılan dokuz peri kızına “Mousa” (Muse-melek) adı verilmiştir. Eski Yunanlılar bu peri kızlarının tüm dünyanın güzelliklerini ve ahengini düzenlemekle görevli olduklarına inanırlardı. O yüzden bugün hemen hemen her dilde kullanıla gelmiş olan müzik kelimesi bu peri kızlarından dolayı “Müz” kökünden geldiği kabul edilmektedir:

Azra Erhat şöyle diyor:

“...Dokuz eş yürekli kızdır bunlar Ezgiler söylemektir bütün işleri... Musa’lar, dokuz tanrısal kızı ulu Zeus’un: Klio, Euterpe, Thalia, Melpomene, Terpsikhore, Erato, Polhymnia, Urania Ve hepsinin başı sayılan Kalliope... İşte budur Musa’ların insanlara verdiği, Musa’lardan ve okçu Apollon’dan gelir Yeryüzündeki ozanlar ve çalgıcılar...”

Ychorus Müzik Topluluğu bu toprakların tınılarını mitolojik bir anlatım içinde Restorasyon Fuarı salonlarında sunacaklar. Nefesli çalgılarda Nurevşan Kırçiçek, Lirde Haluk Polat, Vurmalı çalgılarda Gizem Ekiz ve Güneş Yüzak bu topraklarda doğan müzikal modların üzerine doğaçlamalarla kendilerini anlatıyorlar.

 


buton14
buton1
buton2
buton3
buton4
buton9
buton5_
buton7__
buton8_
buton11

 
3WTURK CMS v6.03WTURK CMS v6.0